Fant 31 artikler om emnet Bredbåndsutbygging [fjern] med artikkeltype Nyhet [fjern]

Tittel Dato

Venstres alternative statsbudsjett: Vil gi 100 millioner mer til bredbånd

Alfred Bjørlo vil ikke avskrive bredbåndsmålet helt ennå, men mener det er på tide å sette seg ned med bransjen for å finne ut hva som er realistisk å få til.

Frykter økt kraftskatt vil gi selskapene mindre penger til å bygge bredbånd

– Det er de lokale kraftselskapene som i hovedsak står for fiberutbyggingen i Norge, advarer Høyres stortingspolitiker Tage Pettersen.

Telenor-topp mener målet om 100 Mbit/s-bredbånd til alle ikke vil nås innen 2025

– Jeg kan ikke se at det er mulig med dagens nivå på tilskudd fra staten, sier Telenors moderniseringsdirektør, Arne Quist Christensen.

Første halvår 2022: 93,6 prosent har tilgang på høyhastighets bredbånd

Nedleggelsen av kobbernettet bidrar til en bredbåndsvekst Nkom karakteriserer som «meget bra».

Regjeringen vurderer å lage nye kriterier for tildeling av bredbåndsmidler

Kommunalministeren håper å ha på plass en tilleggsordning i løpet av noen uker, som hever fartsgrensen for statsstøtte til bredbånd fra 30 til 100 megabit per sekund.

Trådløst bredbånd stanset 46 fiberprosjekter i Trøndelag

Da Telenor sendte ut liste med adresser som kan få trådløst bredbånd, ble Trøndelag nødt til å stanse en rekke fiberprosjekter. Nå må kommunalministeren svare Stortinget.

Ny database viser hvordan bredbåndsmidlene er blitt brukt

Nkom har gjort det mulig å søke i data fra sluttrapportene for fullførte bredbåndsprosjekter.

Utbyggere svarer ikke på høringene – bredbåndsprosjekter må lyses ut på nytt

Kommersielle utbyggere var allerede i gang der kommunene lyste ut prosjekter. Nordland måtte be om å få overføre halvparten av bredbåndsmidlene for 2020 til 2022.

IKT-Norge ber stortinget bevilge en halv milliard kroner ekstra til bredbånd

Vil også gi utbyggere gratis tilgang til offentlig eid infrastruktur helt til bredbåndsmålet er nådd.

Nye tall: 100 prosent gigabit-bredbånd vil koste staten minst 10 milliarder ekstra

Kommunaldepartementet har lagt fram nye kostnadsestimater for gigabit-bredbånd. Andre beregninger viser enda høyere kostnader for å oppgradere bredbåndsmålet.

95 prosent dekning er ikke nok: AP og SP stoppet forslag om gigabit-bredbånd

Regjeringspartiene mener det er uakseptabelt hvis ikke alle innbyggerne får det samme tilbudet som resten av befolkningen.

IKT Norge: Hent bredbåndsmilliardene fra ulønnsomme veiprosjekter

IKT Norge vil omprioritere. Mener det er urealistisk med 1,7 milliarder årlig i ekstrabevilgninger for å nå gigabit-bredbåndsmålet innen 2025.

Kommunalministeren til Nationen: – Det trengs større bevilgninger til bredbånd

– Vi vet det trengs større bredbåndsbevilgninger for å nå høyhastighetsbredbånd til alle innen 2025, sier Gram.

Fordelingsnøkkelen er endret: Fylkene får 304,6 millioner kroner til bredbånd

Utbyggingskostnadene skal telle i tillegg til dekningstallene når bredbåndsmidlene fordeles. Viken og Innlandet får mest.

80 prosent fikk gratis bredbånd - de siste husstandene må ut med 10.000 hver

Robek-kommunen Åsnes i Innlandet vurderer å bruke penger fra næringsfondet for å berge full bredbåndsdekning.

Venstre ber om plan for full bredbåndsdekning innen 2025

La fram forslag i Stortinget om at regjeringen lager en plan og utreder fordelene ved  framskyndet gigabitutbygging.

Trøndelag tester ut ny bredbåndstrategi: Tre kommuner skal få 100 prosent dekning

Alle husstander skal ha fiber i 2023.

Slik blir bredbånds-anbudene i Trøndelag med ny utlysningsstrategi

Når 2022-midlene skal lyses ut vil Trøndelag lyse ut større utbyggingsprosjekter uten hull, og gi utbyggerne teknologisk frihet.

Trøndelag møtte kommunalministeren om langsiktig bredbånd-finansiering

Fylkesordføreren håper å få bredbåndsutbygging inn i regionvekstavtalene.

NITO: – Fattige kommuner bør få ekstra støtte til utbygging av bredbånd

Ber Stortinget innføre behovsprøvd bredbåndsstøtte til kommuner som kan dokumentere dårlig råd.

Hver kvadratmeter av Trøndelag skal ha bredbånd - fylket vil ha langsiktig avtale med staten

Fylkeskommunen skal vedta ny bredbåndsstrategi, og trenger forutsigbare bevilgninger.

Gram beroliget telebransjen med ingen nyheter – men de savnet visjonene

Bransjen håper kommunalminister Bjørn Arild Gram er enig med tidligere KS-leder Bjørn Arild Gram om å øke bredbåndsbevilgningene til én milliard kroner de neste årene.

Kommunene slår tilbake: – Det er ikke vi som sinker bredbåndsutbygginga

Kommunenettverk mener Torgeir Waterhouse tar feil om at kommunalt byråkrati gjør det vanskelig for utbyggerne. Nå antyder regjeringen økte bredbåndsmidler.

Får ikke fiber: På Ruten Fjellstue kan de miste internett hver gang det blåser

Bare rundt 60 prosent av virksomheter i spredtbygde strøk har tilgang på raskt bredbånd. NHO er bekymret.

Flere fylker sliter med få bredbånds-tilbydere - Innlandet har i praksis duopol

Fire av 10 norske husstander kan ikke velge bredbåndsleverandør, fordi de bare har ett tilbud. I Innlandet har Eidsiva og Telenor en markedsandel på 87,6 prosent.

Store forskjeller på bredbåndsdekningen i Norge - distriktene ligger langt bak

Nordland og Innlandet har kommet kortest i bredbåndsutbyggingen, og det er store forskjeller på tettbygde og spredtbygde strøk, viser Nkoms første regiontall.

Ekspert: Kommunalt byråkrati bremser utbyggingen av bredbånd

Torgeir Waterhouse mener kommuner gjør graveforskriftene urimelig vanskelige for utbyggerne.

Bransjen og Bygdekvinnelaget vil tidoble bredbåndsambisjonene

Og nå har Helleland svart på bransjeorganisasjonenes oppfordring om å heve bredbåndsmålet fra 100 megabit til 1 gigabit per sekund.

Kommunen er lei av å vente: Har ansatt rådgiver som skal skvise penger ut av Nkom

Frøya kommune er lei av å vente. De neste to årene skal Roger Tvervåg jobbe for at kommunen skal få bedre bredbånds- og mobildekning.

Regjeringen fordeler 100 nye millioner til bredbånd

Revidert nasjonalbudsjett gir bredbånd til 5.000 nye husstander, og sender det samlede bredbåndstilskuddet opp i 364,9 millioner kroner.

Ekomportalen er ferdig i februar – starter opp som en minimumsløsning

Spørsmål rundt samfunnssikkerhet gjør at ikke alle visjonene for portalen oppfylles fra starten av.

Fant 31 artikler. Viser 1–32.

Artikkeltyper

Emner

Til toppen