Fant 50 artikler om emnet Nkom [fjern] med artikkeltype Nyhet [fjern]

Tittel Dato

Nkom: Radioer som ikke oppfyller kravene, selges som nødradioer

Nkom ber Forbrukertilsynet vurdere reklamen for produkter som selges for å styrke folks hjemmeberedskap.

Nkoms frekvensmålinger skremmer folk

Nkom får stadig telefoner fra mennesker som er bekymret over hva det er Nkoms folk egentlig holder på med.

Nkom: Stopper over én million svindlersamtaler i måneden

Nkom berømmer mobiloperatørene for innsatsen.

Droner observert ved mobilmaster flere steder i landet – Telia hever beredskapen

Nkom skjerper imidlertid ikke Telekom-sikkerheten ytterligere etter rundt 10 observasjoner.

Nkom har oppdatert lista over tiltak de vil at ekomaktørene skal gjennomføre

Har sendt ut liste over tiltak de vil bransjen skal gjennomføre.

Nkom har målt: Mobilselskapene gir deg faktisk den datamengden du betaler for

Forbrukere mistenkte at mobiloperatørene tok betalt for mer datatrafikk enn abonnentene brukte. De tok feil.

Nkom vurderer slutt for kringkasting via bakkenettet i 2030

TV-spektrum vurderes tildelt mobilformål når dagens frekvenstillatelse går ut, sier Nkoms spektrumdirektør, John-Eivind Velure, som ønsker innspill fra bransjen.

Nå har Nkom testet satellittbredbåndet som kan påvirke bredbåndsstøtten

I ettermiddag legges testresultatene fram på Nkom Agenda-konferansen.

Kommunaldepartementet ferdig med tilleggsordningen for bredbåndsstøtte

Bredbåndsmidlene for 2023 blir «utvidet» med ubrukte midler fra tidligere år.

Nkom: NVEs veileder for kraftrasjonering tar for lite hensyn til telekom-bransjen

Forslaget til veileder er mer drøftende enn veiledende, og bidrar i liten grad til samarbeid mellom kraftbransjen og telekomaktørene, skriver Nkom i høringssvar.

Nye regiontall fra Nkom: Det er flere som ikke vil ha bredbånd enn som ikke kan få

163.500 norske husstander har ikke tilgang på raskt bredbånd. Men 385.000 husstander som har tilgang på fiber, har ikke koblet seg på noe fibernett.

Regjeringen øker bevilgningen til telesikkerhet med nesten 20 prosent

vil bevilge 29,4 millioner mer enn i fjor til styrking av mobil- og bredbåndsnettene.

Fortsetter kartleggingen: Nkoms risiko-analyse for Nordland kommer før årsslutt

Sårbarhetene i mobil- og bredbåndsnettene blir kartlagt i seks regioner - faren for sabotasje er blant det som vurderes.

Skjerpet beredskap for sjøfiberkabler

Etter Nord Stream-lekkasjen i Østersjøen har Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skjerpet beredskapen og rettet en særlig oppmerksomhet mot sjøfiberkabler.

Første halvår 2022: 93,6 prosent har tilgang på høyhastighets bredbånd

Nedleggelsen av kobbernettet bidrar til en bredbåndsvekst Nkom karakteriserer som «meget bra».

Troms får 50 millioner for å gjøre mobil- og bredbåndsnettene mindre sårbare

Regionen trenger en ekstra hovedføringsvei og flere tverrsamband, viser Nkoms risiko- og sårbarhetsanalyse.

– Interessante resultater: Nkom håper jammetesten på Andøya kan bli årlig

Noen systemer stod bedre mot jamming og spoofing enn andre.

Omfattende jammetester på Andøya

Nkom, Statens vegvesen og Forsvarets forskningsinstitutt tester hvordan moderne posisjonsteknologi tåler jammeangrep. Industri fra hele Europa er med.

Nkom vil øke avgift for 5G-frekvensene

Samtidig blir avgiften for tillatelser i andre frekvensbånd billigere. Omfordelingen skal reflektere ressursene Nkom bruker på tillatelsene.

NTNU, Telia og Telenor skal prøve ut lokale 5G-nett på Nkoms testfrekvenser

Nkom har delt ut de første tillatelsene til å gjøre forsøk med lokale 5G-nett i 3,8-4,2 GHz-båndet.

Ny database viser hvordan bredbåndsmidlene er blitt brukt

Nkom har gjort det mulig å søke i data fra sluttrapportene for fullførte bredbåndsprosjekter.

Nkom lager veileder for plassering av basestasjoner på offentlige bygninger

Ønsker å sikre likebehandling og raskest mulig behandling av søknadene – og å løse uenighetene om prisen for å leie plass til telekomutstyret.

Oppfordrer norske post- og teleaktører til å følge tiltak for Ukraina

Nkom oppfordrer til å tilrettelegge for flyktninger og forsendelser av humanitær hjelp til det krigsrammede landet.

Nkom-høring om overdragelse av Ice' frekvenstillatelser til Lyse

Lyses oppkjøp av Ice medfører at Lyse får kontroll over frekvenstillatelser utstedt til Ice. Nå vil Nkom høre hva bransjen synes om det.

Fordelingsnøkkelen er endret: Fylkene får 304,6 millioner kroner til bredbånd

Utbyggingskostnadene skal telle i tillegg til dekningstallene når bredbåndsmidlene fordeles. Viken og Innlandet får mest.

Kommune om at 2G-nettet slukkes i 2025: – Nå ligger vi meget greit an

Lillesand har byttet ut mye 2G-avhengig utstyr. Nå håper Nkom at resten av kommunene i landet følger med og forbereder seg godt.

Appen deres målte farten på nettet 1,5 millioner ganger i fjor. Nå er ny versjon klar

Nkoms nettfart-app har ny kartløsning og full støtte for 5G og de nyeste versjonene av Android og Ios.

Bare rundt 20 av 1000 aktører har lagt inn lovpålagte data i Ekom-portalen

Nå rasler Nkom med bøtesabelen mot bredbåndsaktørene.

Nkom har testet om 5G-signaler forstyrrer politi- og redningshelikoptre

Onsdag ble høydemålerne på Politiets AW 169, Luftambulansens EC 135 og Redningshelikoptertjenestens AW 101 SAR Queen testet på Kjeller.

Nkom åpner for nye tillatelser: – Økt interesse for radiolinje offshore

Nkom svarer på økt interesse for radiolinjer mellom installasjoner offshore, og utvider tilgjengelig spektrum.

Nkom etterlyser bedre kommunikasjon mellom kraft og tele. Slik vil de få sektorene til å spille bedre sammen

– Informasjonsdelingen er ikke tilstrekkelig god i dag, ifølge Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Nkom skal vurdere om bredbåndstilbydere har sterk markedsstilling – vil ha innspill

I 2018 konkluderte Nkoms SMP-analyse med at Telenor har en sterk markedsstilling på grossistnivå. Nå skal det lages en ny markedsanalyse, der ett av spørsmålene er om lokale operatører har lokale monopoler.

Nkom ber industrien ta kontakt om 5G

Neste år kommer frekvensene for industriell 5G, men Nkom tror ikke industrien ennå vet hvilke behov frekvensene kan løse.

Nkom: Nye muligheter for sendertillatelser til radiolinje

– Frekvensbruken blir med dette mer effektiv, og vi håper brukerne ser gode muligheter her, sier John-Eivind Velure i Nkom.

Flere fylker sliter med få bredbånds-tilbydere - Innlandet har i praksis duopol

Fire av 10 norske husstander kan ikke velge bredbåndsleverandør, fordi de bare har ett tilbud. I Innlandet har Eidsiva og Telenor en markedsandel på 87,6 prosent.

Store forskjeller på bredbåndsdekningen i Norge - distriktene ligger langt bak

Nordland og Innlandet har kommet kortest i bredbåndsutbyggingen, og det er store forskjeller på tettbygde og spredtbygde strøk, viser Nkoms første regiontall.

Telenor må betale 15 millioner i gebyr for forskjellsbehandling av operatører

Nkom fastholder størrelsen på gebyret som ble varslet i mars.

Endringer i prisregulering av Telenor vedtatt

Telenor er underlagt et krav om ikke å sette kjøpere av tilgang i marginskvis. Nkom gjør innstramminger i denne reguleringen.

Nkom: 24 av 30 telefoni-tilbydere ga ut reserverte telefonnumre

Omfattende tilsyn har avslørt flere større og mindre brudd på ekomloven.

Nkoms årsrapport for koronaåret 2020

– 2020 har vært et spesielt og dramatisk år for oss alle, med konsekvenser også for vårt arbeid, sier direktør Pål Wien Espen i Nkom.

Ekomportalen er ferdig i februar – starter opp som en minimumsløsning

Spørsmål rundt samfunnssikkerhet gjør at ikke alle visjonene for portalen oppfylles fra starten av.

Ny karttjeneste skal dele data om all infrastruktur for bredbånd i Norge: – I dag bygges veldig mye parallelt

Den nyinnførte loven for bredbåndsutbygging skal få aktørene til å dele på plassen. Nå utvikler Nkom en felles kartbasert informasjonstjeneste som skal gjøre det lettere.

Nkom om Esas milliardgebyr til Telenor:
– Ikke overraskende

Nkom er ikke overrasket over Esas milliardgebyr til Telenor og kaller teleselskapets handlinger for alvorlig misbruk av dominerende markedsstilling.

Advarer mot særnorske 5G-frekvenser for industrien – kan føre til utflagging

Industri og næringsliv vil gjøre det bedre med private 5G-nett, gitt de rette forutsetningene.

Nkom lodder stemningen for private 5G-nett i norsk industri

I fjor var det lite interesse for private 5G-nett, i år kan trenden ha snudd.

– Bruk av jammere er ulovlig og straffbart. Nylig har vi satt opp sporing langs vei for å oppdage det

Utstyret kan sette liv og helse i fare, advarer Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Mobilhack-skandalen vokser

Mer enn sju millioner abonnenter berørt i Norge, Sverige og Danmark.

Brøt seg inn i Telenor-kunders talepostkasser: – Skremmende!

– Det er skremmende hvis også nordmenn er blitt utsatt for dette, enten det er snakk om advokater, journalister, folk som jobber i Forsvaret eller andre, mener sikkerhetsekspert Per Thorsheim.

Telenors mobilsvar kunne hackes og avlyttes i årevis: – Vi er veldig lei oss

Hvem som helst kunne ringe rett til kundenes mobilsvar, snoke på meldingene og endre velkomstmelding. Telenor bekrefter at de har vært sårbare for en kjent angrepsteknikk i minst 13 år.

Telenor godtar Winback-bot

– Er Telenor de eneste som ikke forstår regelverket? undrer konkurrent.

Fant 50 artikler. Viser 1–50.

Artikkeltyper

Til toppen