Vilkår og bruksbetingelser

Sist oppdatert: 19.06.2020

Innledning

Disse vilkårene og betingelsene regulerer din bruk av Teknisk Ukeblad Medias påloggingssystem «TU Media Innlogging». TU Media Innlogging er et felles innloggingssystem for nettstedene i Teknisk Ukeblad Media AS og partnere.

Din avtalepart er Teknisk Ukeblad Media AS (Org nummer 919 646 683 mva), Postboks 380 Sentrum, 0102 Oslo, heretter Insidetelecom.no.

Brukerkonto

Din brukerkonto er personlig og du er selv ansvarlig for å holde brukernavn og passord sikkert oppbevart. Du vil være ansvarlig for alle bestillinger foretatt med din brukerkonto hos oss.

Brukervilkår for abonnenter

Priser

Alle priser er oppgitt eks MVA. Prisene kan justeres en gang per år. Ved prisendringer over 10% blir varsel om prisendring gitt per e-post 30 dager på forhånd.

Varighet

Avtalen gjelder for 12 måneder. Avtalen fornyes deretter med 12 måneder av gangen, med mindre en av partene sier opp avtalen senest innen 1 måned før avtalen utløper.

Fakturering

Hvis ikke annet er spesifisert, vil fakturering skje forskuddsvis hver år.

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelsene er netto per 14 dager.

Morarenter

Rentebelastninger skal være i henhold til lov om forsinkelsesrenter.

Etterbestilling

Ved etterbestilling av flere brukere, benyttes Teknisk Ukeblad Media til enhver tid aktuelle prisliste.

Profilering

Ved bruk av innehold skal kildereferanse ”InsideTelecom.no” medfølge.

Bruk av tjenesten

Et abonnement er til personlig bruk med mindre annet er avtalt. Det er ikke tillat å videreformidle eller tilgjengeliggjørestoff fra Insidetelecom.no. Alt materiale på Insidetelecom.no er beskyttet av gjeldende regler og lover om opphavsrett. Utskrift til personlig bruk er tillatt.

Tjenesten forutsetter at cookies er slått på. Uten cookies kan deler av eller hele tjenesten bli utilgjengelig.

Generelle vilkår

Teknisk Ukeblad Medias produkter er tilgjengelige på Internett og bruk forutsetter tilgang til Internett med egnet enhet for å kunne bruke tjenesten. Teknisk Ukeblad Media påtar seg ikke noe ansvar for brukerens utstyr, nettilgang eller mulighet til å lese tjenesten.

Teknisk Ukeblad Media forbeholder seg retten til å lagre informasjon om bruksvaner på sine nettsider.

Teknisk Ukeblad Media forbeholder seg retten til å sende ut nyhetsbrev via e-post til sine registrerte brukere. Brukeren kan selv skru av dette under sine innstillinger.

Personvern

Teknisk Ukeblad Media vil behandle personopplysninger i henhold til gjeldende lover og regler.

Les om vår personvernpraksis her.

Verneting

Denne avtale reguleres av norsk rett. Eventuelle konflikter skal søkes løst gjennom forhandlinger. Om partene ikke oppnår en minnelig løsning, kan saken bringes inn for domstolene.

Kundeservice

Alle henvendelser til kundeservice rettes til abo@insidetelecom.no.

Firmainformasjon

Tjenesteyter og behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven er:
Teknisk Ukeblad Media AS

Besøksadresse: Grensen 3, 0159 Oslo
Postadresse: Postboks 380 Sentrum, 0102 Oslo
Telefon: 23 19 93 00
Kundeservice: support@tumedia.no
Abonnementservice: ekstra@tumedia.no
Personvern henvendelser: personvern@tumedia.no

Til toppen