Ytterligere utredning av LTE-interferens

Muligheten for interferens mellom LTE-kommunikasjon i 800-båndet og kabel-tv har fått Europakommisjonen til å reagere. Nå utredes fenomenet nærmere.

Ytterligere utredning av LTE-interferens

Muligheten for interferens mellom LTE-kommunikasjon i 800-båndet og kabel-tv har fått Europakommisjonen til å reagere. Nå utredes fenomenet nærmere.

Forsiden akkurat nå

Til toppen