X.400

En ITU-T standard for meldingsformidling som tillater elektronisk utveksling av såvel tekst (inkludert e-post) som andre elektroniske data av typen grafikk eller faks. X.400 er en samlestandard som inkluderer en lang rekke andre enkeltstandarder, men den er vanskelig å forstå og bruke og er i de senere år blitt erstattet av SMTP.

Kristian Hagen
27. mai 2008 - 00:00
Les mer om: