World Wide Web

System for informasjonsformidling over Internett basert på blant annet såkalt Hypertext-teknologi hvor pekere i et dokument kan henvise til et annet dokument som befinner seg på en annen maskin et eller annet sted i verden og som kan hente dette. I sin tid utviklet ved det europeiske forskningslaboratoriet CERN i Geneve, men tok over da den første grafiske nettleseren, Mosaic, ble utviklet i USA. Se egen artikkel.

System for informasjonsformidling over Internett basert på blant annet såkalt Hypertext-teknologi hvor pekere i et dokument kan henvise til et annet dokument som befinner seg på en annen maskin et eller annet sted i verden og som kan hente dette. I sin tid utviklet ved det europeiske forskningslaboratoriet CERN i Geneve, men tok over da den første grafiske nettleseren, Mosaic, ble utviklet i USA. Se egen artikkel.

Forsiden akkurat nå

Til toppen