WiMax-auksjon utsatt

Etter at det ble klart at Samferdselsdepartementet overstyrte sitt fagorgan Post— og teletilsynet, har sistnevnte utsatt auksjonen av ressurser i 3,5 GHz-båndet halvannen måned.

Å?rsaken til utsettelsen er ifølge PT samferdselsdepartementets begrensning av hvor mange frekvensblokker hver av interessentene får lov til å kjøpe.Stor pengepungDa samferdselsdepartementet tillot Telenor å delta i auksjonen — i strid med PTs innstilling i saken — sukret de vedtaket ved å si at ingen skal kunne kjøpe mer enn seks blokker med duplex båndbredde. Dette åpenbart fordi Telenor har finansielle muskler til å legge beslag på hele denne frekvensressursen, om de ville o

Forsiden akkurat nå

Til toppen