VPN

Et nettverk hvor brukere kan koble seg opp via Internett, oppringt eller leide linjer, og få følelsen at de egentlig befinner seg på lokalnettet. Det er nødvendig med mer enn bare fjernoppkobling og passord for at dette skal fungere, sikker kryptering er også nødvendig for at brukerne skal være sikre på at alle data er sikre hele veien gjennom det åpne Internettet. Se egen artikkel.

Kristian Hagen
27. mai 2008 - 00:00
Les mer om: