MOBI

Vil utsette 700 MHz-tildelingen

DSB vil ha en klar strategi for totalforsvarets kommunikasjon. Uten dette på plass vil de holde tilbake eller utsette 700 MHz-tildelingen.

I løpet av 2018 er planen å tildele 700 MHz-båndet, sannsynligvis i seks blokker på 2x5 MHz hver. Totalt vil sannsynligvis 2x30 MHz være tilgjengelig. Nå går diskusjonen om en tredjedel av dette skal dedikeres nød- og beredskapsformål.
I løpet av 2018 er planen å tildele 700 MHz-båndet, sannsynligvis i seks blokker på 2x5 MHz hver. Totalt vil sannsynligvis 2x30 MHz være tilgjengelig. Nå går diskusjonen om en tredjedel av dette skal dedikeres nød- og beredskapsformål. Bilde: Nokia

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) kritiserer rapporten fra Nexia og Menon om bruk av 700 MHz-båndet for å ikke gi et tilstrekkelig grunnlag til å gi politikerne en anbefaling.

Les mer om: