Vil teppelegge UK med "community-WiFi"

British Telecom har kjøpt seg inn på eiersiden i WiFi-nettverket FON og planlegger å teppelegge Storbritannia med trådløse nettverk hvor bruken er gratis for medlemmene. BTs 3 millioner bredbåndskunder får tilgang til FONs 190.000 hotspots globalt, mot at de lar sine trådløse hjemmenett knyttes sammen i FONs nettverk.

Bjørn Veseth
4. okt. 2007 - 00:00

British Teleocm er første store teleaktør som satser på denne community-baserte forretningsidéen, og vyene er

Les mer om: