Vil lovreformer gi økt telekonkurranse?

Stephan Brodschöll tar i denne kommentaren for seg EUs ferske oppdatering av direktivene for elektronisk kommunikasjon, som griper rett inn i den norske debatten om Telenors markedsmakt og kostnadsorienterte priser.

Her er noen av sakene du kan lese på Ekstra i dag:

Til toppen