Vil investere hos partnere

Lyse Tele as er opptatt av å stimulere utrullingen av fiber hos sine partnere. Derfor vil selskapet i større grad enn før være villig til å gå inn som minoritetsaksjonær i bredbåndsselskaper som ønsker å satse på fibernett.

- Lyse er opptatt av at Altibox skal få størst mulig utbredelse raskest mulig. Derfor er vi også villige til å bidra til å fjerne mulige finansielle flaskehalser partnere måtte ha. Vi ser på investeringer hos våre partnere som et av mange virkemidler for å opprettholde farten i fiberbyggingen, også under en generell økonomisk krise, sier ”fiberdirektør” Nils Arne Bakke i Lyse Tele. Flere case til vurdering Han vil ikke kommentere konkrete case, men har flere til vurdering. Det

Forsiden akkurat nå

Til toppen