Vil investere hos partnere

Lyse Tele as er opptatt av å stimulere utrullingen av fiber hos sine partnere. Derfor vil selskapet i større grad enn før være villig til å gå inn som minoritetsaksjonær i bredbåndsselskaper som ønsker å satse på fibernett.

Bjørn Veseth
5. des. 2008 - 00:00

- Lyse er opptatt av at Altibox skal få størst mulig utbredelse raskest mulig

Les mer om: