Vil ha valg via SMS

Chess-sjef Per Christian Andersen tar til orde for stemmegivning via SMS ved lokalvalg og stortingsvalg. En halvannet år gammel rapport fra Kommunal- og regionaldepartementet beskriver tanken som interessant.

– Kan vi levere selvangivelsen via en tekstmelding, må vi også kunne velge våre politikere gjennom samme medium, sier administrerende direktør Per Christian Andersen i Chess. Han mener en valgdeltakelse på rundt 60 prosent taler sitt tydelige språk om behovet for skikkelig modernisering av stemmegivningsprosessen. – Det store antallet forhåndsstemmer er dessuten et entydig tegn på behovet for fleksibilitet. Folk har rett og slett behov for å stemme til andre tider enn de fastsatt

Forsiden akkurat nå

Til toppen