MOBIL

Vil ha SMS på nødsentralene

En arbeidsgruppe ledet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) konkluderer med at det må bli mulig å sende sms til nødsentralene.

Nødmeldesentralene må kunne ta i mot sms og seinere også video, bilder, epost og øyeblikksmeldinger.
Nødmeldesentralene må kunne ta i mot sms og seinere også video, bilder, epost og øyeblikksmeldinger.

I en rapport med navnet Digital kommunikasjon med nødstilte fra arbeidsgruppen konkluderes det med at det er viktig å gjøre nødmeldetjenesten

Les mer om: