MOBIL

Vil ha sammenlignbare dekningskart

Det er for vanskelig å sammenligne mobiloperatørenes dekningskart. Post- og teletilsynet vil ha endringer, men operatørene peker på hindringer.

Norge i grønt, lilla og oransje. Operatørenes dekningskart har forskjellige farger og ledsages av ulike begreper.
Norge i grønt, lilla og oransje. Operatørenes dekningskart har forskjellige farger og ledsages av ulike begreper.

I slutten av april kalte Post- og teletilsynet mobiloperatørene inn til møte. Utgangspunktet var at Samferdselsdepartementet har bedt tilsynet om å samarbeide med bransjen for å komme fram til en klarere definisjon av «hva som menes med dekning i mobilnett».

Les mer om: