Tor Helge Lyngstøl, direktør i Direktoratet for nødkommunikasjon ønsker at myndighetene regulerer nødnettenes tilgang til kommersielle LTE-nett. (Bilde: Håvard Fossen)

Vil ha nødnett-krav i 700 MHz-båndet

Nødnett-sjef Tor Helge Lyngstøl oppfordrer myndighetene til å stille krav til framtidige kommersielle operatører i 700 MHz-båndet som gjør mobilnettene egnet for nødetatenes behov.

I dag er det Rikstv som benytter frekvensene under 790 MHz til kringkasting av tv-innhold. Deres lisens går ut i 2021, og det pågår arbeid internasjonalt for å gi også den øverste delen av deres frekvensbånd til mobilformål. Tidligere har frekvensene 790-862 MHz gått samme vei, fra tv til mobil. Fra Tetra til LTE Det er en rekke sammenfallende utviklingstrekk som fører fram til Lyngstøls ønske om å stille strenge krav til kommersielle mobiloperatører som i framtida måtte få hå

Forsiden akkurat nå

Til toppen