Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa vil ha på plass en nasjonal løsning for mobil billettbetaling innen 2013.

Vil ha mobilen som bussbillett

Samferdselsministeren vil ha nasjonal standard for mobilbetaling.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa vil ha på plass en nasjonal standard for mobiltelefonbillettering, slik at mobilen kan brukes som universelt betalingsmiddel på offentlig transport. Derfor åpner departementet for at dagens standard for elektronisk betaling utvides til også å omfatte mobiltelefoner. Veidirektoratet får ansvaret for å lede utviklingsarbeidet med den nye tekniske standarden for mobile løsninger. Dette arbeidet skal være ferdig i første kvartal 2012, slik a

Forsiden akkurat nå

Til toppen