Debatt

Vil et tak drepe mobilt bredbånd?

Et tak på mobilt bredbånd vil ikke medføre en større begrensning for en gjennomsnittlig bruker per i dag, men det vil tvinge frem nye prismodeller for mobilt bredbånd som tilleggstjeneste og som substitutt. Ellers vil det ikke bli mulig for operatørene å opprettholde den eksponentielle vekstkurven i mobilt bredbånd for de gjennomsnittlige brukerne og samtidig ta tilstrekkelig betalt for storbrukerne. Dette mener Maria Fogelfors og Tine Gevelt i Capgemini TME.

Mobilt bredbånd vokser raskt både i antall abonnement og overført trafikk, som fører til utfordringer når det gjelder kapasitet. Av den grunn vurderer store aktører som bl.a. "3" i Sverige å innføre et tak på mobilt bredbåndsabonnementer med fri bruk. Grensene vurderes å settes mellom 3 og 5 GB overført data i måneden. Private brukere øker mest Det siste året har antall mobilt bredbånd-abonnementer mer enn doblet seg, og privatmarkedet vokser mest. For første gang er privatmar

Forsiden akkurat nå

Til toppen