MOBIL

Vil erstatte fiber med lasersatellitter

Med laserlys i stedet for radiobølger fra bakken til satellittene, og mellom satellittene, kan rommet bli en ny vei for verdens datakommunikasjon.

Laser Light Communications har kalt sitt laserbaserte nettverk for Halo. Som tegningen illustrerer kan satellitten kommunisere via laser med jorda - når det ikke er overskyet vær.
Laser Light Communications har kalt sitt laserbaserte nettverk for Halo. Som tegningen illustrerer kan satellitten kommunisere via laser med jorda - når det ikke er overskyet vær. Laser Light Communications

I løpet av første halvår 2021 regner Laser Light Communications med å levere de første tjenestene fra 12 satellitter i medium bane rundt jorda Kommunikasjonen skal skje med laser fra jorda til og mellom satellittene i den uregulerte delen av spektrum der synlig lys befinner seg