- Viktigst for de store kundene

Skybaserte kontaktsenter blir viktigere jo større kundene blir, mener Intelecom.

Frem til nå har gjerne skyløsninger vært forbeholdt mindre og mellomstore bedrifter, hvor gevinstene av å slippe dyr og tungvinn IT-administrasjon har vært størst.

Les mer om: