Videokonferanser

Konferanse over bredbåndsnett hvor deltakerne ser hverandre på videoskjermer. Se egen artikkel.

Kristian Hagen
27. mai 2008 - 00:00
Les mer om: