MOBIL

Video til blålysetater

Nokia har nylig lansert en løsning for sitt LTE-baserte nødnett, der blant annet videostrømmer kan deles i grupper.

Deltakerne i en krisesituasjon kan i økende grad få tilgang til video, nå også delt i grupper. .
Deltakerne i en krisesituasjon kan i økende grad få tilgang til video, nå også delt i grupper. . Bilde: Nokia

Den finske nettverksprodusenten kaller sitt nye system for Nokia gruppekommunikasjon, og

Les mer om: