Debatt
Varog Kervarec er fagredaktør i Inside Telecom

Vi er klare, vi

En fersk OECD-rapport konstaterer at Norge er ledende innen elektronisk forvaltning. Samtidig klarer ikke myndighetene å gi nasjonen tydelige nok beskjeder om svineinfluensaen.

Norge er blant de tre fremste landene til å tilby offentlige tjenester elektronisk, og nordmenn ligger helt i tet på bruk av eforvaltingstjenester. Dette går ifølge Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) frem av den nye OECD-rapporten Government at a Glance. Rapporten sammenligner offentlig styring i OECD-området og rangerer land etter ulike indikatorer. Den viser at de skandinaviske landene skårer høyest på eforvaltning. Indikatoren forteller i hvilken grad et land er beredt

Forsiden akkurat nå

Til toppen