Debatt

Velkommen etter, Liv Signe!

Kommunal- og regionalministeren slår inn åpne dører med kravet om 4 Mbit/s til alle, skriver Tore Aarønæs – som ble kritisert i innlegget.

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete slår med henvisning til rapporten fra Vista Analyse inn åpne dører når hun i et leserinnlegg hevder at det bør være et nasjonalt krav om at alle bør ha tilgang til minst 4 Mbit/s nedstrøms hastighet, og at dette vil medføre ’stor samfunnsnytte’. 

Det er vel sjelden politikere og bransje er mer på linje. 

Men det var jo ikke det analysen til Vista primært skulle vurdere?

Forsiden akkurat nå

Til toppen