Vekstmuligheter i TME markedet

Selv i et synkende TME marked eksisterer det et vekstpotensial, ikke minst i områder som går på tvers av tradisjonelle verdikjedegrenser. Men for å lykkes i en bransje preget av konvergerende produkter og tjenester, vil det kreves nye forretningsmodeller og tankesett, kombinert med eksisterende forståelse av kundeatferd.  Dette mener Katharina Mosheim og Esben Nuland Mwasha i Capgemini Consulting TME.

DEBATT: Vekstmuligheter i TME markedet
Debatt

Selv i et synkende TME marked eksisterer det et vekstpotensial, ikke minst i områder som går på tvers av tradisjonelle verdikjedegrenser. Men for å lykkes i en bransje preget av konvergerende produkter og tjenester, vil det kreves nye forretningsmodeller og tankesett, kombinert med eksisterende forståelse av kundeatferd.  Dette mener Katharina Mosheim og Esben Nuland Mwasha i Capgemini Consulting TME.

Forsiden akkurat nå

Til toppen