MOBIL

Veivalg for tildeling av frekvenser mot 2030

Rask teknologisk utvikling med økt etterspørsel etter mobildata gir behov for mer spektrum. Her er Nkoms veivalg.

Avdelingsdirektør John-Eivind Velure i spektrumsavdelingen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) inviterer bransjen til å komme med innspill for forvaltning av frekvenser mot 2030.
Avdelingsdirektør John-Eivind Velure i spektrumsavdelingen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) inviterer bransjen til å komme med innspill for forvaltning av frekvenser mot 2030. Foto: Nkom

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har hentet inn innspill fra telebransjen og trukket konklusjoner for sitt veivalg basert på dette. Vurderingene finner du på denne siden, men nedenfor er utdrag fra saken.

Les mer om: