Vedtar felleseuropeisk teletilsyn

Europaparlamentet støtter opprettelsen av en tilsynsmyndighet som skal sørge for økt konkurranse og billigere teletjenester i Europa. Men tilsynet får ikke beslutningsmyndighet i saker som angår nettverkseierskap.

Parlamentet sluttet seg onsdag til flere av EU-kommisjonens forslag til nye

Les mer om: