Vedtar felleseuropeisk teletilsyn

Europaparlamentet støtter opprettelsen av en tilsynsmyndighet som skal sørge for økt konkurranse og billigere teletjenester i Europa. Men tilsynet får ikke beslutningsmyndighet i saker som angår nettverkseierskap.

Parlamentet sluttet seg onsdag til flere av EU-kommisjonens forslag til nye regler for tilbydere av telekomtjenester. Forslaget er ment å øke konkurransen over landegrensene og skape et enhetlig marked i EU, i tråd med EU-kommissær Viviane Redings kongstanke. Frykter nære forbindelser Men Redings forslag gikk lengre enn hva Parlamentet var villig til å godta. Reding fikk ikke støtte for at nettverkssikkerhet skal reguleres på EU-nivå, melder Norsk telegrambyrå (NTB). Redings omstr

Forsiden akkurat nå

Til toppen