Vanskelig å få til nyskapning i Norge

- Norske myndigheter fører en aktiv næringspolitikk som gjør det vanskelig å bygge opp fremtidsrettet verdiskaping, og sementerer gårsdagens næringsstruktur gjennom statsstøtte. Staten gir 40 ganger mer i støtte til landbruk eller oljeutvinning enn til morgendagens vekstnæringer, viser en studie utarbeidet av IT-selskapet Cisco Systems Norge.

I år overfører Stortinget 16 milliarder kroner i støtte til oljeutvinning og 13 milliarder kroner til landbruk. Samtidig støttes aktørene som bygger opp IKT- og bioteknologinæringene med om lag 400 millioner kroner hver. Ciscos studie undersøker statsstøtten tilnæringer med ulike vekstpotensial, nærmere bestemt landbruk, skipsfart, petroleumsvirksomhet, IKT og bioteknologi. I år gir Stortinget 16 milliarder kroner i næringsstøtte til oljeindustrien, 13 milliarder til landbruket og m

Forsiden akkurat nå

Til toppen