Debatt

Utbygging av superbredbånd – et offentlig ansvar?

Etterspørselen etter superbredbånd er betydelig lavere enn tilbudet. Er det da det offentliges ansvar å sørge for ytterligere utbygging?

  • Kommentarer (0)

Den siste tiden har debatten rundt superbredbånd økt, blant annet på grunn av en analyse der det stilles spørsmål om vi egentlig trenger superbredbånd til vanlig nettbruk. Rapporten har naturlig nok skapt debatt, spesielt er representanter for utbyggerne litefornøyd med at det stilles spørsmål til fiberutbyggingen. Også på politisk nivå er denne problemstillingen interessant. Denne våren forventes Fornynings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) å legge frem den norske v

Forsiden akkurat nå

Til toppen