Usynlig i Telia

TeliaSoneras norske virksomheter får to linjer i konsernets rapport fra tredje kvartal, om man ser bort fra et avsnitt om NetComs termineringskamp. Men så er det heller ikke mye å fortelle om, for omsetningen står på stedet hvil.

Her er noen av sakene du kan lese på Ekstra i dag:

Til toppen