Urimelige prisforskjeller på nordisk telefoni

Prisene på telefonsamtaler mellom de nordiske land varierer enormt. Det kan vanskelig begrunnes med kostnader at en fasttelefonsamtale fra Oslo til Stockholm koster 75 prosent mer enn Oslo til Bergen, mener Konkurransetilsynet, som ikke er fornøyd med konkurransen.

- Det er urimelig at det skal være store prisforskjeller på telefonsamtaler i Norden, og dette tyder på at konkurransen ikke fungerer godt nok, sier konkurransedirektør Knut Eggum Johansen. Han mener nordisk samarbeid og samarbeid med telemyndighetene, sammen med ny teknologi,kan løse dette.Ulike priserEn rapport om konkurransen i markedene for telekommunikasjon, utarbediet av konkurransetilsynene i de nordiske landene, viser at det er langt igjen til et felles nordisk marked med relativt

Forsiden akkurat nå

Til toppen