UPC Norge: Ingen krise

Restruktureringen av UPCs kornserngjeld får ingen umiddelbare konsekvenser for UPC Norge. Det norske kabelselskapet har fortsatt kassebeholdning som sikrer videre drift, selv om oppgraderingen av nettet går saktere i år enn tidligere, sier Øyvind Husby, direktør for samfunnskontakt og strategi i UPC Norge.

Av Bjørn Veseth Husby sier at UPC Norge tar forhandlingene om konsernets gjeld til etterretning, men ser ikke noe dramatisk i at konsernet nå varsler at det kan gå til skifteretten for å søke beskyttelse for kreditorene. - Vi anser dette som et normalt skritt i en restruktureringsprosess. Store deler av avtalen om å gjøre gjeld om til egenkapital er på plass, og vi har også grunn til å tro at arbeidet med å sluttføre avtalen vil lykkes, sier Husby. Drift i pluss Han viser til sis

Forsiden akkurat nå

Til toppen