NYHET

Uoversiktlig for bedriftene

Bedriftsmarkedet får i langt mindre grad enn den private forbrukeren hjelp av prisverktøy. Det gjør ikke valget akkurat enklere.

Bedriftsmarkedet får i langt mindre grad enn den private forbrukeren hjelp av priskalkulatorer, statistikker og oversikter. Vi har gløttet på bedriftsprisene for mobilt bredbånd, og derigjennom fått en grell illustrasjon på hvor uoversiktlig markedet er.

Les mer om: