Unngår grunnstøting på Hvaler?

Hvaler kommune i Østfold kan kanskje redde prosjektet ”Bredbånd fra grøft til bølger”. Det betinger at private aktører overtar.

Hovedmålet med kommunens storstilte bredbåndssatsing ble ikke nådd. Grunnen er at Hvaler kommune som prosjekteier ikke sikret nødvendig kapital for gjennomføring. Det framgår av saksutredningen til kommunestyremøtet i dag. Flere aktører— Vi har forhandlinger på gang med konkrete aktører, og ser for oss en konstellasjon av flere firmaer, sier prosjektleder Arild Engh i Hvaler kommune til Fredrikstad Blad. Aktuelle interessenter må være i stand til å levere bredbåndshastighet på

Forsiden akkurat nå

Til toppen