Ulovlige mobiler i fengsler

I Sverige har innsatte kommunisert med mobiltelefoner og fått væpnet bistand til rømning. Her hjemme avdekkes stadig ulovlige mobiltelefoner i fengsler. Til tross for dette er Kriminalomsorgens ønske om tiltak for å hindre ulovlig mobilbruk i fengsler ikke tatt hensyn til i forslaget til ny ekomlov.

Med dagens teknologi og økt internasjonalisering med organisert kriminalitet, har Kriminalomsorgen på lik linje med polititet en svært krevende kontrolloppgave. Dette mener Justisdepartementet, som stiller de seg spørrende til at ikke Kriminalomsorgen blir omtalt i endringene i ekomloven og ekomforskriften på lik linje med Forsvaret og Politi. Forsvaret og Politiet foreslås gitt rett til å ta i bruk frekvenser som er tildelt andre innehavere av frekvenstillatelse. Finner ikke mobilene

Forsiden akkurat nå

Til toppen