TV2 kan bli tvunget utenlands

På PT-Forum tirsdag utelukket ikke TV2-sjef Alf Hildrum at deler av virksomheten kan bli flyttet ut av landet om selskapet ikke får bedre konkurransevilkår i Norge.

- Det er ingen tvil om at myndighetene - også PT - diskriminerer TV2 og vil redusere vår innflytelse over alt. Det har vi sett ikke minst i sammenheng med RiksTV. Resultatet av det kan på sikt bli at vi må flytte deler av virksomheten ut av landet, sa Alf Hildrum. Han siktet da spesielt til etablering av nye kanaler, men understreker at det ikke foreligger noen konkrete planer om å etablere nye kanaler nå. Ber om like vilkår - Det vi ber om er ikke ensidige privilegier, men å få konku

Forsiden akkurat nå

Til toppen