TV-troika: Erik Langaker, Viken Fibernett

Ekspansiv verdiskapning med IPTV, sett fra en investors perspektiv.

Les mer om: