TV 2 har doblet prisen til Get på fire år

Men de mener likevel at Telia (Get) betaler godt under snittet. TV 2 argumenterer med at norsk redaksjonelt innhold koster og at prisen har vært kunstig lav.

Organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV 2, Sarah Willand, påpeker at selv om Telia betaler mer enn før, så betaler de 20 prosent under snittet i markedet.
Organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV 2, Sarah Willand, påpeker at selv om Telia betaler mer enn før, så betaler de 20 prosent under snittet i markedet. Foto: Eivind Senneset

Selv om en midlertidig avtale er på plass fortsetter forhandlingene mellom Telia (Get) og TV 2 om den nye langvarige avtalen. Hvor ligger uenighetene?

Les mer om: