Tussa blir Lysepartner på telefoni

Energiselskapet Tussa 24 har valgt Lyse som partner i sin satsing på både fast og mobiltelefoni. Lyse har i dag 18 bredbåndpartnere og denne samarbeidsløsningen blir nå også tatt i bruk på telefoni-området. I løpet av 2006 vil det bli mulig for Lyses og partnernes mobilkunder å ringe i bredbåndnettet.

Partnerskapet innebærer at Lyse skal levere telefoniløsningen, men tjenestene vil bli solgt med Tussas profil. Tussa vil stå for salg, kundeservice og fakturering. Simkortet, som Lyse leverer, vil ha Tussa sin egen logo og layout. Merverdi- Tussa har gjennomført en kundeundersøkelse, og ut fra resultatene av undersøkelsen ser vi at Lyse er det selskapet som best tilfredsstiller de kravene som kunden har til priser, produkt og tjenester på telefoni. I tillegg kommer Lyse best ut som samarb

Forsiden akkurat nå

Til toppen