Turbobredbånd i TV-stua

Vi får stadig raskere bredbåndslinjer, men benytter i liten grad hastighetskrevende tjenester. Hva må gjøres for å øke bruken? Spør Hege Tokerud og Haakon Sandven i Teleplan som kommenterer bredbånds- og TV-markedet.

Norske bredbåndskunder får stadig raskere bredbånd, og over 60 % har hastigheter over 2 Mbit/s, noe som er seks ganger så mange som for to år siden Til tross for høye hastigheter på

Les mer om: