TSS-ansatte frykter ny eier

Salget av Telenor Satellite Services til investeringsfondet Apax Partrers kan føre til tap av verdifull norsk kompetanse, frykter ansatte. – Apax har allerede virksomhet som overlapper vår, sier tillitsvalgt for NITO-ingeniørene i TSS, Morten Skisland.

Her er noen av sakene du kan lese på Ekstra i dag:

Til toppen