Truer Bravida med rettsak

El- og IT-Forbundet vurderer å gå til sak mot Bravida, etter at det ble sendt ut et varsel om at 950 ansatte vil miste jobben.

El- og IT-forbundet mener at Bravida ikke har fulgt ansiennitetsprinsippet under nedbemanningen. – Det er en katastrofe når ansatte med lengre ansiennitet enn andre blir kastet ut av selskapet. Vi kommer til å kjøre rettssak på dette, dersom forhandlinger ikke fører fram, sier tillitsvalgt Erik Storm Sørlie, i El- og IT-forbundet i Bravida.Det var to lignende saker som ble avgjort i Bergen byrett mandag. Der ble det slått fast at ansiennitetsprinsippet skal legges til grunn ved nedbema

Forsiden akkurat nå

Til toppen