MOBIL

Trenger ikke offentlig finansierte mobilmaster

Svenske telemyndigheter konkluderer i en rapport med at dekningskrav er tilstrekkelig til å skaffe god mobildekning. Offentlig finansierte mobilmaster trengs i liten grad.

Det var den svenske regjeringen som ga Post- och telestyrelsen (PTS) i oppdrag å utrede behovet for det svenskene kaller

Les mer om: