Forbrukerombud Gry Nergård vil kreve at forbrukerne inngår en skikkelig avtale før de bruker mobilbetaling for første gang. Det kan gi store tap for operatøren Strex. Nå oversendes saken til Markedsrådet. (Bilde: Forbrukerombudet)

Trekker Strex for Markedsrådet

Mobiloperatørenes betalingsformidler klarer ikke bli enig med Forbrukerombudet.

Forbrukerombudet og Strex har ikke klart å bli enige om forbrukervilkårene for betaling via mobiltelefonen. Partene er derfor enige om at Forbrukerombudet skal bringe saken inn for Markedsrådet.

Uenigheten mellom Forbrukerombudet og Strex har vart i flere år, og ombudet har flere ganger tidligere advart mot at forbrukerne har mindre beskyttelse mot misbruk når de betaler via mobilregningen enn når de betaler med kredittkort.

Allerede i 2012 truet Forbrukerombudet med å trekke daværende Wywallet, i dag kalt Strex, for Markedsrådet. Da var stridstemaet at mobiloperatørene la risikoen for misbruk over på kunden.

Forsiden akkurat nå

Til toppen