BREDBÅND

Tregere DSL-linjer i vente?

Broadnet og Nexgentel har fått støtte fra Post- og teletilsynet for å tvinge Telenor til å ta i bruk teknologi som kan redusere hastigheten til enkelte kunder.

Kobberkablene er åpenbart fortsatt svært viktige. Det viser en mer enn ett år lang konflikt mellom Broadnet og Nextgentel på den ene side og Telenor på den andre om innføring av en nyere variant av SHDSL-teknologi.
Kobberkablene er åpenbart fortsatt svært viktige. Det viser en mer enn ett år lang konflikt mellom Broadnet og Nextgentel på den ene side og Telenor på den andre om innføring av en nyere variant av SHDSL-teknologi. Bilde: Flegere/Shutterstock.com

Teknologien de to Telenor-kundene, og -konkurrentene, ønsker å ta i bruk, er "G

Les mer om: