Trådløse helsetjenester

Forskere ved Norut og Tromsø Telemedicine Laboratory har utviklet et system for trådløse helsetjenester. Uansett hvor pasienten er i verden kan tilstanden overvåkes – bare det er tilgang til Internett.

Forskningsprosjektet MyHealthStation (Min helsestasjon) ble startet i 2005 for å utvikle personlig tilpassede

Les mer om: