MOBIL

Tok bonus fra Telenor-topper

Telenor-styret var så misfornøyd med håndteringen av Vimpelcom-saken at bonusen for tre toppsjefer ble redusert.

Dagens næringsliv (DN) siterer kilder som sier at styret

Les mer om: