MOBIL

Tingenes Internett trenger 5G

Dagens mobilnett er ikke laget for en virkelighet der kanskje flere hundre milliarder enheter kommer på nett. Heller ikke 4G/LTE.

Når alt som kan dra nytte av nett-tilknytning  havner i mobilnettet, er ikke LTE bra nok. 5G trengs for å løse utfordringen med milliarder av enheter på nett.
Når alt som kan dra nytte av nett-tilknytning havner i mobilnettet, er ikke LTE bra nok. 5G trengs for å løse utfordringen med milliarder av enheter på nett. Bilde: Rolf B. Wegner, Hardware.no

Nøyaktig hvor mange av tingene vi omgir oss med som vil bli tilknyttet ett eller annet nettverk, er høyst usikkert. Anslagene varierer fra 50 til 500 milliarder. Det absolutt alle 5G-misjonærer Inside Telecom har snakket med er enige om, er at alt som kan ha nytte av å være tilknyttet Internett, vil bli knyttet til Internett. Så enkelt, og så vanskelig.

Les mer om: