Tid for å tenke nytt !

Konkurransen bør ikke dreie seg om hvem som er best til å grave grøfter eller bygge master, men heller å konkurrere om å utvikle nye produkter og tjenester som gir verdiskapning.

Her er noen av sakene du kan lese på Ekstra i dag:

Til toppen