Tetter igjen hvite hull

Sogn og Fjordane har fått i underkant av fire millionar bredbåndskroner av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys, og 26 bygdelag i fylket skal nå få bredbåndsdekning. - Flott at vi no ser resultat av regjeringa si satsing på breiband, òg i mitt heimfylke! mener ministeren.

Tetter igjen hvite hull

Sogn og Fjordane har fått i underkant av fire millionar bredbåndskroner av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys, og 26 bygdelag i fylket skal nå få bredbåndsdekning. - Flott at vi no ser resultat av regjeringa si satsing på breiband, òg i mitt heimfylke! mener ministeren.

Forsiden akkurat nå

Til toppen